BAYO.S skruefundamenter

 

  • BAYO.S skruefundamenter er et innovativt fundamentsystem, som fjerner behovet for støbning med beton eller nedramning af pæle ved nybygning eller til-/ombygning.


  • Stålskruerne skrues i det bærende jordlag og overfører dermed de statiske kræfter til fundamentet/

         bygningen. Enkelt, hurtigt og vibrationsfrit, så skader på de omkringliggende bygninger og reetablering

         undgås. Dermed skånes biodiversiteten også. Grundvandssænkning undgås også.


  • BAYO.S har tre produktprogrammer – DIY, Professionel og Solceller. Klik på billederne ovenfor for at læse mere.

 

Jordskruer til mange formål


Det er hurtigt at opbygge stabile fundamenter til helårshuse, tilbygninger, kolonihavehuse, moduler, carporte, terrasser, sommerhuse, trafikskilte ... BAYO.S skruefundamenter forankrer effektivt enhver form  for bygning.BAYO.S Skruefundamenter kan dokumentere bæreevnen


BAYO.S Skruefundamenter har sammen med Aalborg Universitet og geoteknikere fra Andreasen & Hvidberg med støtte fra Innovationsfonden gennemført et forskningsprojekt og kan nu som de første i Danmark dokumentere brugen af BAYO.S Skruefundamenter. Dermed sikres det, at bygningsreglementets Eurocode 3 og 7 overholdes.


NYHEDER

Bliv BAYO.S Partner

Hos BAYO.S Skruefundamenter ønsker vi at give vores BAYO.S Partnere den bedste

oplevelse med vores produkter. Derfor tilbyder vi nu en stærk velkomstpakke inklusiv en årsbonus.