Persondata

Politik om databehandling

 

Samson Trading ApS indsamler og opbevarer såkaldte almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, cpr. nr., adresse, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mailadresse, mailkorrespondance, registreret virksomhedsnavn og cvr-nr.

 

Indsamling og opbevaring af personoplysninger:

 

  • Samson Trading indsamler og opbevarer data om dig som en nødvendig del af et kontraktforhold med dig, herunder ved ansættelse, salg til os eller ved køb af varer og ydelser hos os.

 

  • De personoplysninger, som Samson Trading indsamler (registrerer), kommer fra dig selv eller din arbejdsgiver. Endvidere kan der fremkomme oplysninger fra 3. part, f.eks. i forbindelse med arbejdsskader, forsikringssager mm. Oplysningerne gemmes efter bestemmelserne i bogføringsloven.

 

  • Samson Trading indsamler, behandler og opbevarer (registrerer) kun de personoplysninger, der er nødvenlige.

 

  • Samson Trading sletter personoplysninger, når de ikke mere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til at de blev indhentet.

 

  • Hvis Samson Trading påtænker at behandle personoplysninger til formål, hvortil der ikke umiddelbart er lovgrundlag, vil Samson Trading indhente den enkeltes samtykke inden eventuel anvendelse.

 

  • Samson Trading videregiver personoplysninger til samarbejdspartnere, som f.eks. data-behandlere, revision. mm. Samson Trading har databehandleraftaler med Samson Tradings samarbejdspartnere, hvilket medfører at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger. Hvis Samson Trading er retsligt forpligtet til at videregive personoplysninger f.eks. som led i indberetning til en myndighed, vil der ikke blive indhentet samtykke.

 

  • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Samson Trading behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad Samson Trading anvender dem til, hvor længe de opbevares, og hvem der modtager data om dig, i det omfang Samson Trading videregiver data.

 

  • Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.

 

  • Du har ret til at gøre indsigelser mod Samson Tradings behandling af dine personoplysninger. Hvis indsigelserne er berettiget sørger Samson Trading for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

 


Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig selv. Klage skal indgives til

Datatilsynet, Borgergade 285, 1300 København K. Tlf. 33 19 32 00.

BAYO.S Skruefundamenter er importør og forhandler af BAYO. S skruefundamenter i Danmark.

 

Skruefundamenterne forhandles gennem et bredt net af forhandlere fordelt over hele landet.

 

Find nærmerste forhandler

Copyright © 2020 BAYO.S Skruefundamenter

KONTAKT

Tlf.: +45 7220 7012

BAYO.S Skruefundamenter ApS

 Torebyvej 23B

         DK-4891 Toreby L.