PROFESSIONEL

BAYO.S skruefundamenter
kan akkrediteres 
henhold til Eurocode 7

BAYO.S har et tæt samarbejde med geoteknikere fra Andreasen & Hvidberg A/S, Aalborg Universitet, Innovationsfonden og Vækstfonden og  omkring skruefundamenter til fremtidens byggerier.


Forskningsprojekt

BAYO.S Skruefundamenter og Andreasen & Hvidberg har i samarbeje med Aalborg Universitet og med støtte fra Innovationsfonden gennemført et forskningsprojekt og kan nu som de første i Danmark akkreditere brugen af BAYO.S skruefundamenter. Dermed sikres det, at bygningsreglementets Eurocode 7 overholdes.


Ud fra en jordbundsundersøgelse, der viser jordens styrke beregner vi, hvordan opgaven skal løses og slutteligt modtager du som kunde en rapport, der dokumenterer alle de installerede skruefundamenter enkeltvis.


Grand Solution

Innovationsfonden støtter også et nyt 4 årigt forskningsprojekt – Grand Solution - på Aalborg Universitet, som skal være med til at løfte teknologien ind i de store byggerier. Også dette projekt er skabt som et samarbejde mellem BAYO.S Skruefundamenter, Andreasen & Hvidberg og Aalborg Universitet.

BAYO.S skruefundamenter:


  • er godkendte til byggeri i EU
  • kan dokumentere bæreevnen i henhold til Eurocode 7
  • overholder EN-normen for stål, galvanisering og svejsning
  • er ISO-certificerede
  • er CE-mærkede
  • er produceret i EU
  • understøtter BR18
  • du kan tegne lovpligtig byggeskadesforsikring, når du bygger på BAYO.S skruefundamenter.
  • kan dokumentere bæreevne og levetid.


Dokumenteret

bæreevne og levetid


BAYO.S skruefundamenter er et innovativt fundamentsystem, som fjerner behovet for støbning med beton eller nedramning af pæle ved nybygning eller til-/ombygning.


Stålskruerne med selvskærende spids skrues i det bærende jordlag og overfører dermed de statiske kræfter til fundamentet/bygningen.


Metoden er enkel, hurtig og vibrationsfri, så følgeskader på de omkringliggende bygninger og en omfattende reetablering undgås. Ligeledes undgås grundvandssænkning.

Det er hurtigt at opbygge stabile fundamenter til helårshuse, tilbygninger, kolonihavehuse, moduler, carporte, terrasser, trafikskilte ... BAYO.S skruefundamenter forankrer effektivt enhver form for bygning.

 

Med skruefundamenter er der intet gravearbejde, ingen bortkørsel af jord, ingen støbning med beton, ingen ventetid på hærdning. Du skruer skruen i og kan bygge videre straks efter. F. eks. kan fundamentet til et hus på 120 m2 laves på 1-2 dage. Medarbejderne skånes for tungt og beskidt arbejde.

 

Skruefundamenter kan monteres i alle typer jord og i al slags vejr. Du er ikke begrænset af frost, sne eller regn. Derved spares tid og penge, da vejret ikke får byggeriets tidsplan til at skride.

 

Skruefundamenterne har en lang levetid, som også kan forlænges, så de holder længere end betonfundamenter. De kan skrues op og genplaceres et andet sted. Det gør dem egnede til anvendelse i forbindelse med opbygning af midlertidige fundamenter. Materialerne er ligeledes genanvendelige. Alt dette er til gavn for miljøet.

 

Fordi skruefundamenterne komprimerer den eksisterende jord, er det muligt at bygge på forurenet jord uden at skulle fjerne eller rense jorden. Skruefundamenter er derfor en billig løsning til byggeri på grunde med jordforureningsproblemer.

 

Mange fundamentsopgaver kræver, at grundvandsniveauet sænkes; bland andet i forbindelse med dyrt anlagte sandpudeløsninger. I byområder er disse grundvandssænkninger ikke ønskelige, da det kan forårsage skader på tilstødende ejendomme. Ved brug af BAYO.S skruefundamenter undgås grundvandssænkning.

 

Med punktfundamenter, der holder huset fri af jorden, undgår du radon og fugtproblemer i dit byggeri.


Vælg mellem faste og forlængbare skruefundamenter:


 

BAYO.S Skruefundamenter udfører opgaver for bl.a.

JKH_logo
Jørgensen & Jørgensen
KronborgLiving
BGFix
Mussholm Living
DS_Flexhal
ErikssonStilladser
holmhuse_logo_250px
KissRealEstate
eriksson-logo_5
Expandia logo
Viasol

Elementstøtter anvendes til afsværtning og stabilisering af beton- og stålelementer i monteringsfasen, samt til afsværtning af vægforskalling. 


Med BAYO.S skruefundamenter kan fundamentet til støtten etableres hurtigt og sikkert.

BAYO.S skruefundamenter kan anvendes til såvel nye fundamenter som efter- fundering og stabilisering af sætningsskadede bygninger.


Med vores maskiner kan vi montere skruefundamenter på selv svært tilgængelige områder som f,eks. en baghave eller en kælder.